Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)

De gevolgen van een brand zijn vaak niet te overzien. Als achteraf blijkt dat de schade enigszins beperkt kon worden door het correct ingrijpen van een getrainde medewerker inzake het gebruik van kleine blusmiddelen is dit zowel verzekeringsmatig als persoonlijk een grote meerwaarde.

Om correct in te kunnen spelen op de situatie wordt aan de hand van de risico’s binnen uw bedrijf en de aanwezige middelen een training georganiseerd zodat bij een calamiteit correct ingegrepen kan worden. Het aspect persoonlijke veiligheid en correct evacueren zijn hierbij van primordiaal belang en worden uitvoerig toegelicht tijdens de opleiding.

Inhoudsopgave

 • Wat is brand
 • De blusprincipes en blusmiddelen
 • Het vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur
 • De verschillende brandklasses
 • Het brandverloop
 • De factor rook
 • Explosie & explosiegrenzen
 • Hoe blussen met de verschillende blusmiddelen § Signalisatie & evacuatie
 • Handelen bij brandwonden
 • Preventiemaatregelen binnen uw bedrijf
 • Quiz en vraagstelling – theoretische bevraging
 • Praktijkoefeningen
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)
Eerste Hulp Bij Brand (EHBB)

Basisopleiding

2u theorie + 2u praktijk

Heropfrissing/initiatie

1,5u theorie + 2,5u praktijk

Bekijk onze andere opleidingen

Aanbod