Safer Preventie

Begeleiden & uitwerken van een preventiebeleid voor bedrijven & organisaties.

Heel wat bedrijven deden de afgelopen jaren inspanningen om het preventiebeleid uit te bouwen. Vele puzzelstukken waarvan ontbrekende stukken de puzzel onvolledig maken.

De wettelijke verplichting om als werkgever een preventieadviseur voldoende werktijd te voorzien is voor snel groeiende bedrijven niet altijd voor de hand liggend.

Syinna heeft deze structuur reeds voor U uitgebouwd. Uw bedrijf wordt als het ware in een structuur gegoten waarbij de reeds geleverde inspanningen opgenomen worden in een transparant systeem.

Dit transparant systeem stelt U en uw medewerkers in staat om vlot duidelijkheid te vinden in het niet altijd voor de hand liggende preventiemaatregelen.

Ook de factor “tijdsgbebrek” lossen wij op. Zo kan uw preventieadviseur zich maximaal toespitsen op het adviseren van de werkgever terwijl Syinna administratief ondersteunend werkt.

De volledige structuur en praktische aanpak is op maat, volgens een duidelijk tijdschema dat in overleg met het bedrijf opgemaakt wordt.

Indien gewenst kunnen ook delen van de preventiestructuur door ons verzorgd worden :

  • Interne noodplannen
  • Checklists
  • Veiligheid- en gezondheidsplannen
  • Risico analyses

Hoe kunnen wij u helpen?

contacteer ons