Over

Syinna is gegroeid uit vele negatieve ervaringen van (bijna) ongevallen die het team op het terrein mochten ervaren. Alle medewerkers zijn actief als vrijwillig hulpverlener en/of hebben ervaring in de wereld waar “preventie" te laat kwam.

Syinna (siejenna uitgesproken) is genoemd naar de kinderen van Stefaan & Angelique met steeds de eerste twee letters van hun namen. (Sybren, Indra, Nathan)

Syinna zag in 2011 het levenslicht onder de vorm van een eenmanszaak, opgericht door zaakvoerder Stefaan Vanneste.
Sinds 2014 gaat Syinna verder als BVBA, met Angelique de vrouw van Stefaan als medevennoot.


In de beginjaren werd uitsluitend gewerkt met Freelance instructeurs & vele partners.
In 2017 vervoegde een eerste vaste medewerker ons team & daar bleef het niet bij. Ondertussen telt ons team 12 vaste medewerkers en enkele freelance collega's. Om de groei mee te ondersteunen ging in 2022 ook Angelique fulltime aan de slag binnen Syinna.

Aan de basis van ons traject ligt het DNA van Syinna. Met respect voor onze waarden en normen groeiden we organisch tot het bedrijf dat we nu zijn. We vertalen ons DNA graag in de Missie & Visie van Syinna.

Door de jaren heen besefte Stefaan dat je alleen door samen te werken je doel kan bereiken.
Het doel, minder onveilige situaties en handelingen kan je immers enkel bereiken als je alle krachten bundelt.
Samen met zijn team en in samenwerking met de vele veiligheidspartners groeide Syinna uit tot een degelijke onderneming in veiligheid en gezondheid op het werk.

Sinds 2020 is Syinna een erkend dienstverlener voor het bieden van advies en opleidingen binnen de KMO-Portefeuille.

Daar Syinna binnen verschillende domeinen actief is gingen we verder onder de noemer Safer By SYINNA. Hierdoor kunnen we alle onderdelen met elk hun eigen expertise een plaats geven binnen ons bedrijf.

Het is onze wens om verder te groeien en ons te omringen met mensen en bedrijven die veilig en gezond denken.

In de praktijk heeft Safer By SYINNA drie luiken. Opleiding, Begeleiding & beleving.


Opleiding

Daar wij ons bewust niet willen profileren als opleidingscentrum, gaan wij opleidingscentra gaan ondersteunen in middelen & expertise.

Naast een aantal vaste instructeurs heeft Syinna een gedreven team van freelancers die elk voor hun eigen vakdomeinen instaan en de nodige ervaring bezitten.

In de afgelopen 8 jaar werden banden gesmeed met verschillende opleidingscentra waar Syinna steevast klaar staat om instructeurs en materiaal aan te leveren.

Leer en blijf leren…. door jarenlang verschillende bedrijven, machines en situaties te ervaren groeit de kennis van onze instructeurs gestaag wat de kwaliteit van de opleidingen ten goede komt.


Begeleiding

Het luik begeleiding is binnen Syinna een verzamelnaam voor verschillende onderdelen waar aan preventie & advies wordt gedaan.

Het grootste onderdeel Safer Company, is vooral toegespitst op het ondersteunen van bedrijven & hun preventieadviseur met raad en daad.
De tijd die je vaak te kort komt vullen wij op. Naast een gezonde portie kennis en ervaring hebben we ook een resem aan documenten die de vlotte integratie van preventie ten goede komt.

Binnen het onderdeel van preventie is Safer By SYINNA ook vaak terug te vinden op evenementen onder de noemer Safer Event. Hierbij ondersteunen we de organisator met advies, coördinatie van de veiligheid & middelen.

Verder wordt ook de private markt ondersteund via Safer Home waar mensen geholpen worden in de zoektocht naar veilig, ergonomisch en economisch bouwen & wonen.
In 2014 werd een demowoning gebouwd die op vandaag alle aspecten van toekomstgericht wonen toont.


Beleving

Het luik beleving is een nieuw onderdeel binnen Syinna.

Naast opleiding is het uitermate belangrijk dat er ook voldoende raakvlak is met de praktijk.
Met ons nieuw segment Safer Experience zetten wij maximaal in op beleving, stimulatie & simulatie om zo een groter draagvlak te creëren bij de medewerkers.
We doen dit door on-site langs te komen met onze TRAINING & SIMULATION UNIT.

In het najaar van 2024 gaan we nog een stap verder en kunnen we ook simulatietrainingen organiseren in ons gloednieuw TRAINING & SIMULATION CENTER.


Maak kennis met ons team.

TEAM SYINNA