Missie & Visie


Onze missie strategie

INSPIREREN

 • Door kennis te delen.
 • Door te werken vanuit onze ervaring.
 • Door het waarom als basis te gebruiken.
 • Door respectvol om te gaan met de mensen.

MOTIVEREN

 • Door op mensenmaat te werken.
 • Door mensen uit te dagen.
 • Door samen te werken.
 • Door herkenbaar en herkenbaar te werken.

ONTZORGEN

 • Door er te zijn voor en te luisteren naar onze klanten.
 • Door samen te zoeken naar de beste oplossing.
 • Door transparant te werken.
 • Door oplossingen te bieden.

UITDAGEN

 • Door op basis van de risico's te werken.
 • Door herkenbaar en op maat te werken
 • Door te trainen op basis van simulatie.
 • Door uw medewerkers veiligheidsambassadeurs te maken.


Onze visie strategie

OMDAT ERVARING EN GEDRAG DE BASIS VORMEN VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID

 • Onze mensen hebben ervaring in diverse sectoren. Dit delen wij graag!
 • Veiligheid is 80% menselijk gedrag en kan (her-)aangeleerd worden.
 • We dagen mensen uit zodat ze geprikkeld worden om doelen veilig te bereiken.
 • Verantwoordelijke mensen zijn de beste ambassadeurs en controleurs en versterken elkaar.

OMDAT WE FLEXIBILITEIT EN INNOVATIE BELANGRIJK VINDEN

 • We zetten in op kwalitatieve opleidingen die VCA en ISO gebaseerd zijn.
 • We denken mee met de klant zodat we samen het doel op een kwalitatieve manier bereiken.
 • We zetten in op innovatie en nieuwe technieken en helpen mee aan de ontwikkeling.
 • We leven ons in, in de situatie van onze opdrachtgever en simuleren ter plaatste of op locatie.

OMDAT LOYALITEIT EN SAMENWERKING LOONT

 • We denken op lange termijn en een langdurige samenwerking, gebaseerd op vertrouwen.
 • Onze klanten en stakeholders zijn onze beste vertegenwoordigers.
 • We groeien mee met onze klanten en werken samen aan hun evoluerende organisatie.
 • We werken op maat en houden rekening met de noden, wensen en behoeften.

OMDAT VISIBILITEIT EN HERKENBAARHEID VERTROUWEN GEEFT

 • Onze visibiliteit is uniform en gebaseerd op 4 basiskleuren.
 • We trekken deze lijn door in al onze communicatie.
 • Structuur biedt vertrouwen.

OMDAT KWALITEIT PRIMEERT

 • VCA-conforme opleidingen.
 • Eigen cursusmateriaal.
 • Audits via ISO 9001 en KMO-Portefeuille

Ons kwaliteitsbeleid

SYINNA BV ondersteunt organisaties op het vlak van welzijn op het werk door:

 • Vorming, training en opleidingen (VTO) te organiseren.
 • Preventiebegeleiding te verzorgen onder de vorm van consulting.
 • De faliciteiten aan te bieden die nodig zijn om de organisaties te ont-zorgen.

We werken volgens ons kwaliteitshandboek met respect voor:

 • De waarden, zoals beschreven in de missie, visie en strategienota van Syinna BV maximaal na te streven.
 • Respect te hebben voor de waarden en normen van onze klanten.

Onze kwaliteitsdoelstellingen voor 2023-2024 zijn:

 • QMS
 • Het ISO 9001-certificaat behalen
 • Een systeem uitbouwen om de klantentevredenheid te meten

FACILITY

 • Uitbouwen van de faciliteiten via een nieuwbouw

HRM

 • Digitaliseren van Het opleidingsregister
 • Medewerkers opleiden tot minimum PA niveau 3
 • De kerncompetenties als basis gebruiken om onze mensen te laten evolueren

COMMERCIEEL

 • Aantrekken van minimaal vijf nieuwe high-end klanten

We streven naar de hoogste kwaliteit door:

 • Door deel uit te maken van werkgroepen en lid te zijn van vakorganisaties die innoverend werken en denken.
 • Door per persoon/per jaar minimum 5 opleidingsdagen te voorzien bij kwalitatieve opleidingsorganisaties.
 • Door het minimumniveau van de instructeurs te baseren op gecertifieerde opleidingen (VCA,...).
 • Door minimum 7 keer per jaar interne opleidingsmomenten/kruisbestuivingsmomenten te organiseren.
 • Pro-actief en constructief te zoeken naar de beste oplossing op maat van de klant.
 • Blijvend in te zetten op kwaliteitsverbetering en mee te evolueren met de marktvraag en -aanbod.
 • Onze mensen zowel als instructeur en als preventieconsultant in te zetten.
 • Een redundante werking te organiseren die rekening houdt met de SWOT analyse.
 • Maximaal in te zetten op werkbaar werk zodat onze mensen kwalitatief werk kunnen blijven leveren.
 • Door transparant te werken en duidelijk te communiceren.
 • Op de hoogte te blijven van wet- & regelgevingen door in te schrijven op nieuwsbrieven v.d. overheid en organisaties ondersteund door de overheid.

SCOPE SYINNA

Ont-zorgen van Belgische organisaties op het domein van welzijn op het werk (opzetten en implementeren van het preventiebeleid en -structuur), door het aanbieden van praktijkgerichte opleidingen, begeleidingen en faciliteiten op maat.


Paragraaf 7.1.5 van de norm is niet van toepassing omdat Syinna niet beschikt over meettoestellen.